EDICIÓ 2021

La Nostra Recerca

Coneix les línies de recerca que estan realitzant els investigadors/res de Lleida. Aquest any, alguns investigadors/res han accedit a explicar, de primera mà, en què consisteix la seva recerca, així que si trobes el logo   clica per escoltar-los.

Implementación y evaluación de un programa de competencias emocionales y resolución de conflictos en famílias Grup de recerca en orientació pedagògica GROP, UdL

Avaluació del cicle de vida (ACV) d’una planta d’energia solar de concentració (CSP) en configuració de torre amb i sense emmagatzematge d’energia tèrmica (TES)

(Visualitza el vídeo)

Optimització multifuncional del formigó com a material d’emmagatzematge d’energia térmica

(Visualitza el vídeo)

Analisis del cicle de la vida (ACV) del sistema HYBUILD de almacenamiento híbrido para edificios residenciales

Projecte ECAVINAR. + info.a la web

(Visualitza el vídeo)

Aprovechamiento de los residuos de la agricultura y de las heces animales en la zona de Lleida

CONTROL INTELIGENTE DE SISTEMAS ENERGÉTICOS CON ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA

CONTROL INTELIGENTE DE SISTEMAS ENERGÉTICOS CON ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA

(Visualitza elvídeo)

Desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de energía térmica

(Visualitza el vídio)

Ciutats verdas i la seva adaptació al canvi climàtic