CO-COOL: Collaborative development of renewable/thermally driven and storage-integrated cooling technologies

 

UniSCool: Refrigeració autoadaptativa de sistemes microelectrònics

 

CSPplus: Avaluació tecnoeconòmica de diferents conceptes d’emmagatzematge d’energia tèrmica en centrals termosolars

 

SolBio-Rev: Sistema d’energia Solar-Biomassa Reversible per l’abastiment de gran part de les necessitats energètiques dels edificis

 

HYBUILD: Sistemes innovadors compactes d’emmagatzematge híbrid d’energia elèctrica i tèrmica per a edificis de baix consum

 

StoRIES: European ecosystem to advance innovation in energy storage devices

 

SWS-Heating: Desenvolupament i validació d’un sistema de calefacció solar compacte i innovatiu basat en un sorbent d’aigua selectiu

 

LIFE AgroForAdapt: Sistemas agroforestales para la adaptación al cambio climático de las áreas agrícolas y forestales mediterráneas

 

FIRE-RES: Solucions innovadores per a territoris resistents i resilents al foc

 

WildFood: Millorar la cadena de valor dels productes alimentaris salvatges mediterranis

 

Remote EDU: Potenciar els professors per a avaluacions en línia remotes a l’educació superior